Zoo vrt Osijek
ENG

Upoznajte nas

Opće informacije i povijest

Izjava o misiji

Izjava o misiji Zoo-vrta Osijek predstavlja dio glavnih smjernica zoološke biologije. Svaki član osoblja će je slijediti i iznositi prema posjetiteljima i javnosti. Osoblje je svjesno sljedećih činjenica:

 • Zoo je mjesto za rekreaciju
 • Zoo je mjesto za edukaciju
 • Zoo je mjesto za istraživanje
 • Zoo je mjesto za aktivnosti zaštite vrsta

U osječkom zoo-vrtu, prema Glavnom planu i Planu prikupljanja životinja, glavni tokovi informacija su: evolucija životinja i životinjskih zajednica te usporedba razvoja životinjskih zajednica u tropskim i suptropskim travnjacima na različitim kontinentima u povijesnom i evolucijskom kontekstu.

Shodno tome, nijedna vrsta koja nije u skladu s ova dva glavna toka i Glavnim planom neće biti zastupljena u Zoo-vrtu Osijek. Glavni tokovi utječu na edukativne aktivnosti, posebice, ali ne isključivo na zoo-školu, informativni sustav zoo-vrta (unutarnji i vanjski) i medijsku prisutnost Zoo-vrta Osijek. Objava misije je temeljna stavka Glavnog plana i Plana prikupljanja životinja.

Povijest ZOO vrta u Osijeku

Na temelju zauzimanja Društva za osnivanje i razvoj ZOO-vrta Nadzorni odbor grada Osijeka je svojim Rješenjem od 24. siječnja 1955. godine osnovao ZOOLOŠKI VRT GRADA OSIJEKA sa sjedištem u Osijeku - Tvrđavica.

Novoosnovana ustanova upisana je u Registar ustanova sa samostalnim financiranjem na temelju Rješenja Narodnog odbora općine Osijek Gornji grad od 10. studenoga 1955. godine. Ustanovom je upravljao Upravni odbor kao kolektivni organ upravljanja čije je članove svake godine postavljao Odsjek za komunalne poslove grada Osijeka. Članovi prvog Upravnog odbora bili su Nikola Borojević, Zvonko Gregorić, Tihomir Krstić, Petar Šum, Josip Prpić, Vinko Žiroš, Žiga Sudar, Aco Janošević i Zvonimir Horvat. Za prvog upravitelja, a potom i direktora, postavljen je Ivan Bulant, za tehničkog upravitelja Nikola Borojević, a za knjigovođu Vjekoslav Furman.

U to se vrijeme imovina ZOO-vrta sastojala od zemljišta (livada, pašnjaka i šuma), zgrada (zgrada uprave i životinjske nastambe), dvije kompe (u Gornjem gradu kao i u Donjem gradu), motornog čamca 'Golub', dva konja za vuču s kolima i životinjskog parka.

Novoosnovani ZOO-vrt obuhvaćao je široki raspon zadataka s naglaskom na edukativnu i zabavnu svrhu:

 • nabavka, uzgoj i njegovanje životinja domaćeg i stranog podrijetla
 • izgradnja i održavanje akvarija i terarija
 • osnivanje zoološkog muzeja
 • izgradnja zabavnog parka unutar zoo-vrta
 • usluga prijevoza kompom
 • razmjena životinja s drugim zoološkim vrtovima u zemlji i inozemstvu
 • kontinuirana suradnja s drugim zoološkim vrtovima i znanstvenim institucijama u svrhu znanstvenog istraživanja domaće i egzotične faune

Pravila o organizaciji u poslovanju ZOO-vrta grada Osijeka od 8. kolovoza 1955. godine donose: I. Osnovne odredbe, II. Imovinu ustanove, III. Organe upravljanja, IV. Organizaciju poslovanja, V. Sistematizaciju radnih mjesta, VI. Odredbe o poslovanju i VII. Fondove (financijske). U Pravilima je jasno navedena javna i prosvjetna svrha ZOO-vrta (čl.2) te su načelno opisani poslovanje i stručni zadaci ustanove (čl.5). U razdoblju od 1955. do 1962. godine direktor ZOO-vrta bio je Ivan Bulant, od 1962. do 1965. godine Stanko Grozdanić, a od 1965. godine Rudolf Kern.

ZOO-vrt grada Osijeka je kao samostalna ustanova djelovao do 1966. godine, kada je ušao u sastav Komunalnog poduzeća Osijek, današnjeg Unikoma.

Pokroviteljstvo

Postanite posvojitelj životinja ili sponzor Zoološkog vrta

Postanite posvojitelj životinja

Zoološki vrt Osijek potaknut dugogodišnjom tradicijom europski zoo vrtova, 2011 godine uvodi mogućnost posvojenja...

više

Postanite sponzor Zoo vrta Osijek

Zoološki vrt Osijek potaknut dugogodišnjom tradicijom europski zoo vrtova, 2011 godine uvodi mogućnost sponzoriranja...

više