Zoo vrt Osijek
ENG

DAN RODA U HRVATSKOJ

  • DAN RODA U HRVATSKOJ
24.
Kolovoz
2023.

DAN RODA U HRVATSKOJ

Dan roda u Hrvatskoj obilježava se na današnji dan, 24. kolovoza, a u cilju jačanja svijesti javnosti o njihovoj ugroženosti te važnosti zaštite ove vrste i njezinog staništa.
U Hrvatskoj obitavaju dvije vrste roda - crna roda (Cicconia nigra) te bijela roda (Ciconia ciconia), koja je simbol suživota čovjeka i prirode, očuvanosti prirodnih staništa i tradicionalnog krajobraza.
Bijela i crna roda su ugrožene vrste koje su u Hrvatskoj strogo zaštićene Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama te su i ciljne vrste ekološke mreže Natura2000.
Najveća ugroza rodama u Hrvatskoj je promjena staništa do kojih dolazi modernizacijom poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka, njihovog napuštanja i zaraštanja te pojava invazivnih stranih biljnih vrsta.
U oporavilište ZOO vrta Osijek često stižu bijele rode, nađene u prirodi ozlijeđene, iscrpljene, bolesne. Djelatnici oporavilišta zoološkog vrta svaku jedinku preuzimaju i pružaju odgovarajuću medicinsku skrb, kako bi, nakon oporavka, ptica mogla biti reintroducirana u svoje prirodno stanište.
Prije samoga puštanja u prirodu, svaka roda bude i prstenovana.
Ovo nam ukazuje na veliku važnost i opravdanost postojanja oporavilišta, jer samo znanjem te kvalitetnom brigom i skrbi za unesrećene divlje strogo zaštićene životinje možemo pozitivno utjecati na očuvanje bioraznolikosti našega područja.

Pokroviteljstvo

Postanite posvojitelj životinja ili sponzor Zoološkog vrta

Postanite posvojitelj životinja

Zoološki vrt Osijek potaknut dugogodišnjom tradicijom europski zoo vrtova, 2011 godine uvodi mogućnost posvojenja...

više

Postanite sponzor Zoo vrta Osijek

Zoološki vrt Osijek potaknut dugogodišnjom tradicijom europski zoo vrtova, 2011 godine uvodi mogućnost sponzoriranja...

više